De doelgroepen

Mensen uit de volgende doelgroepen zijn momenteel werkzaam op de zorgboerderij:

Kinderen en jongeren met

· een verstandelijke beperking

· een autisme verwante stoornis

· mcdd

· adhd

· een psychische achtergrond

Volwassenen met

· een lichamelijke beperking

· psychische problemen

· adhd

· autisme

· niet aangeboren hersenletsel (NAH)

· Alzheimer

 

Ook biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die de draad in hun leven weer op moeten pakken. De zorgboerderij kan dan onderdeel zijn van een reďntegratietraject waar de zorgvrager structuur, ritme en werknemersvaardigheden kan opdoen.

 

Daarnaast is vakantieopvang (dagbesteding) mogelijk voor mensen met een beperking en worden er activiteiten aangeboden voor geďnteresseerden van buitenaf (o.a. coaching met paarden of kinderfeestjes).

 

PGB en Zorg In Natura

De dagbesteding die op de boerderij gegeven wordt gebeurd op basis van PGB en Zorg In Natura.

 

Zorgboeren Zuid-Holland

Zorgboerderij “Tro Tardi” is aangesloten bij Zorgboeren Zuid-Holland. Deze organisatie behartigt de belangen van aangesloten zorgboeren en zorgvragers uit Zuid-Holland. Zij bemiddelen tussen vraag en aanbod en bieden scholing aan zorgboeren door middel van studiegroepavonden, cursussen en opleidingen.
Ook hanteren wij als aangesloten zorgboeren een kwaliteitssysteem dat de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg op het bedrijf waarborgt.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.zorgboerenzuidholland.nl

 

Van kennismaking tot evaluatie

Wanneer een zorgvrager geďnteresseerd is in de zorgboerderij volgt er allereerst een kennismakingsgesprek. De zorgvrager wordt dan uitgenodigd voor een rondleiding op de zorgboerderij en kan zo een indruk opdoen.

Wanneer de kennismaking prettig is verlopen en de zorgvrager besloten heeft zich aan te melden, hetzij rechtstreeks via Leonie Rietveld of via de organisatie Zorgboeren Zuid-Holland, volgt een intakegesprek.

Tijdens dit intakegesprek zijn zowel de zorgvrager, medewerkers van de zorgboerderij en de organisatie Zorgboeren Zuid-Holland aanwezig. Door Zorgboeren Zuid-Holland wordt een overeenkomst afgesloten en een (start-) functioneringsplan opgesteld waarbij er gepeild wordt wat de behoeften van de zorgvrager zijn en hoe deze kunnen aansluiten bij de activiteiten die de zorgboerderij aanbiedt. Tevens worden er afspraken gemaakt over werkdagen en–tijden en financiële vergoedingen. Vervolgens kan de zorgvrager aan de slag gaan op de zorgboerderij.

 

Na 3 tot 6 maanden wordt er geëvalueerd, wat regelmatig wordt herhaald. De evaluaties hebben tot doel om de voortgang en tevredenheid van de zorgvrager te bespreken.

 

Aanmelden

Geďnteresseerden kunnen zich aanmelden via Zorgboeren Zuid-Holland (info@zbzh.nl) of bij Leonie Rietveld (leonierietveld@zonnet.nl).

Periodieke evaluaties

Aanmelding

Tekstvak: DOELGROEPEN

Rust, ruimte en regelmaat voor diverse doelgroepen