Zorgboerderij Tro Tardi biedt sinds 2013 coachsessies met paarden aan in de vorm van workshops en lessen voor zorgvragers en geïnteresseerden van buitenaf. Hierbij worden verschillende methoden gebruikt die geschikt zijn voor zowel volwassenen als kinderen. Op deze pagina worden vooral de methoden uitgelegd die geschikt zijn voor volwassenen. Op de volgende pagina vindt u uitleg over specifieke coaching van kinderen met behulp van paarden.

 

De coaching wordt verzorgd door Leonie Rietveld, waarbij wordt gewerkt aan persoonlijke doelen met behulp van het paard. Leonie is een gekwalificeerd coach en zet zich met veel enthousiasme in om de deelnemer op een positieve manier te stimuleren en persoonlijke doelen te doen realiseren.

 

Hieronder zullen wij uitleg geven over de diverse methoden die wij op de zorgboerderij aanbieden voor, met name, volwassen:

 

Natural Horsemanship (NH)

Tijdens de workshops en lessen Natural Horsemanship (NH) leren deelnemers om “diervriendelijker” met een paard om te gaan en beter te kijken naar het gedrag van het paard en zichzelf. Natural Horsemanship kan men in elke omgangsvorm met het paard toepassen, het is een universele “paardentaal” die deelnemers kunnen leren.

 

De “Paard Als Spiegel”- methode (PAS)

Paarden hebben een bijzondere uitstraling en communiceren door middel van lichaamstaal en geluiden. Omdat paarden hele gevoelige dieren zijn reageren ze heel eerlijk en direct op het gedrag van de deelnemer. Dit doen ze door middel van hun lichaamstaal en/of geluiden. Doordat paarden op deze manier reageren op het gedrag van de deelnemer leert deze hoe zijn lichaamshouding en gedrag invloed heeft op het paard, maar ook op een ander. Het paard houdt hen als het ware een spiegel voor.

 

Ook bieden paarden rust en vinden veel deelnemers het uitdagend om met ze te werken. Een paard beweegt, ademt, voelt warm en zacht aan en reageert op jou als persoon. Ook kan het soms wel hele rare sprongen maken, wat voor veel vermaak kan zorgen.


Hoe langer de deelnemer het paard kent des te meer vertrouwen krijgen paard en deelnemer in elkaar. Er vormt zich een vertrouwensband, een vriendschap, die er voor kan zorgen dat de deelnemer zich ‘thuis’ voelt en zichzelf durft te ontwikkelen.

 

Doelen coaching mbv van de PAS-methode en NH

Het doel van coaching met paarden met behulp van de PAS-methode en Natural Horsemanship is dat de deelnemer zich meer bewust wordt van de eigen lichaamstaal (want hieruit bestaat 90% van de paardencommunicatie en een groot deel van onze onderlinge communicatie met anderen). Er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen met behulp van de coach en het paard. Zo bieden wij ook NH lessen aan binnen de dagbesteding van zorgvragers, waar zij aan doelen kunnen werken zoals bijvoorbeeld het krijgen van meer zelfvertrouwen of het aangeven van grenzen.

 

De CREF-methode

Met de CREF-methode wordt dieper gekeken naar de sociaal - emotionele ontwikkeling van de deelnemer. Daarbij wordt basisvertrouwen dat is aangetast, hersteld. Dit kan belangrijk zijn bij mensen waarbij er sprake is van een trauma, maar de CREF-methode kan ook ingezet worden bij mensen die (continu) stress of spanning ervaren. Dit laatste kan (tevens) het gevolg zijn van een vroeg ervaren trauma of een trauma wat zich vrij recent heeft afgespeeld.

Om wat meer in vaktermen te spreken, is de CREF-methode een vernieuwing van de piramide van Maslow. De afkorting CREF staat voor: Circle Reprint Emotional Foundation. Bij de CREF-methode wordt er o.a. gebruik gemaakt van EMDR, NLP en Hypnotherapie.

 

Er wordt bij de CREF-methode gewerkt met het CREF-model. Dit model bestaat uit een cirkel van 7 levensbehoeftes (zie afbeelding hiernaast). In de Cirkel wordt met de deelnemer gekeken naar hoe zijn levensbehoeften zijn opgevuld. Dit is het vertrekpunt om te beginnen, om de ontbrekende of onvervulde levensbehoefte te herstellen (Reprint). Dit gebeurd door verschillende interventies in te zetten met behulp van het paard of, als het nodig is, traumaverwerking. Daarna ontstaat er een emotionele verbinding bij de deelnemer wat zichtbaar en/of voelbaar tot uiting komt (Emotional). Bij de deelnemer is nu een goede bodem (Foundation) gevormd waarop het basisvertrouwen verder opgebouwd kan worden. Hierdoor wordt het functioneren op sociaal emotioneel gebied hersteld.

 

Wat is nu de meerwaarde door te werken met paarden? Paarden zijn vluchtdieren, die leven in een kudde. Dit maakt deze dieren gevoelig voor allerlei signalen. Paarden reageren op lichaamstaal, leven in het hier en nu en hebben geen oordeel klaar staan. Bovendien kan het paard metafoor staan voor een onderwerp in het leven van de deelnemer zodat deze er mee leert omgaan.

 

Interesse?

Zowel zorgvragers als geïnteresseerden van buitenaf (kinderen en/of volwassenen) kunnen deelnemen aan alle hierboven genoemde vormen van coaching met behulp van paarden.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Leonie Rietveld via leonierietveld@zonnet.nl.Vermeld daarbij om welke workshop of lessen het gaat en vermeld uw naam en contactgegevens.

 

Wilt u coaching voor uw kind?
Kijk dan op de volgende pagina
’Kindercoaching met paarden’.

 

Tekstvak: Coaching met paarden

Het paard als spiegel

Afbeeldingsresultaat voor cref methode cirkel